top of page

Ritmo Latino 

1.Vilka är Ritmo Latino?
I denna policy kallas Ritmo Latino Latin dance & events , Orgnr: 820430-6545 för Ritmo Latino  och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. 

Ritmo Latino ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Ritmo Latinogår att nå på följande sätt:

Post: Hällastingen 4 82 330 Kilafors


Tel: 076-1395921 E-post: info@ritmolatino.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan www.ritmolatino.se eller kontaktar vår kundtjänst via telefon eller mejl. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som Ritmo Latino samlar in och hur den används.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Ritmo Latino ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

PersonuppgiftsbehandlingSyfte med behandlingenLaglig grund

Administrationsprogram. Namn, personnummer, kontaktuppgifter.

 

Registrering av kund, kundkontakt, administration av kurser samt fakturering.

 

Avtal                        

 

Foto/film på hemsida/sociala medier

 

Marknadsföring och identitetsbyggande.

 

Intresseavvägning

 

Mailkorrespondens

 

Kundkommunikation

 

Intresseavvägning

 

Fakturor

 

Kunna ta betalt för beställd tjänst

 

Avtal

 


Som personuppgiftsansvarig har Ritmo Latino  ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet
Ritmo Latino skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga a RItmo Latino system som hanterar personuppgifter. Anställda på Ritmo Laitno ska följa Sinclairs interna informationssäkerhetspolicy.
 
5. Personuppgiftsbiträde
Ritmo Latino använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster, exempelvis administration av kursanmälningar. Ritmo Latino förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa personuppgiftsbiträden  förutom att följa GDPR även följer Ritmo Latinos krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Ritmo Latinos interna informationssäkerhetspolicy.

6. Hur används cookies
En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: cookies och session cookies.

Cookies används till exempel för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan den besöktes sist. Den här typen av cookies kan också användas för att föra statistik, spara användarnamn och lösenord till inloggning av tjänster. Lagringstiden för dessa cookies bestäms av webbplatsen.

Session cookies kan användas under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Ett vanligt användningsområde för den här typen av cookies är att hålla reda på temporära inställningar som språk, CSS, användarnamn/lösenord eller liknande. De kan också underlätta viss typ av navigering på webbplatsen.

Ritmo Latino använder session cookies och cookies från tredje part som exempelvis Youtubefilmer och statistik från Google Analytics.

7.Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Ritmo Latino använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Ritmo Latinos  tjänster och produkter.  

8. Överföring av information
Ritmo Latino och dess personuppgiftsbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Dina rättigheter

Som registrerad hos Ritmo Latino  har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. 

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar: – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Sinclairs kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

  Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice  via e-post info@ritmolatino.se

SDO_logo_text_center_3x (2).png

Vi är stolt medlemm i SDO, Sveriges Dansorganisation, som står för kompetens, kvalitet och utbildning.

Våra lärare är utbildade via förbundet inom flera olika steg och stilar.

logo_wadf_200.png

Vi är också medlemm i WADF, world artistic dance federation som: 

 •  involve all levels of dancers in Worldwide Artistic Dance competitions.

 •  revitalise the methods of teaching dance in all parts of the World

Vi kan tävla internationell

 

We learn from the past, we live in the present and we look for the future!

bottom of page